Komu opłaca się rejestracja czasu pracy on-line? Na co zwracać…

Komu opłaca się rejestracja czasu pracy on-line? Na co zwracać…

 Rejestracja czasu pracy (tzw. RCP) to jedno z podstawowych zagadnień mających zastosowanie wszędzie tam, gdzie dochodzi do zatrudnienia choćby jednego pracownika. Pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy – taka ewidencja jest zwyczajnie konieczna i nie podlega żadnej dyskusji.

Elektroniczna rejestracja czasu pracy pozwala na stworzenie stosownej ewidencji, na postawie której, bez względu na ilość i konfigurację przepracowanych godzin obliczane jest wynagrodzenie. RCP on-line pozwala, przy trzymaniu się kilku zasad, zrobić to w prosty i bezbłędny sposób. Aby uzyskać informacje o czasie pracy danego pracownika wystarczy skorzystać z aplikacji Czas.pro. Jej obsługa należy do jednej z najłatwiejszych spośród tych dostępnych obecnie na rynku. Co ważne ta rejestracja czasu pracy on-line pozwala na wygenerowanie realnych oszczędności w firmie. Podstawową korzyścią w tym zakresie jest brak konieczności powierzania trudnej ręcznej kontroli któremukolwiek z pracowników, a czas i pieniądze uzyskane w ten sposób można przekierować na inne cele biznesowe.

Z ważniejszych rzeczy, o których należy wspomnieć to fakt, że rejestratory czasu pracy są na ogół urządzeniami łatwymi i intuicyjnymi w obsłudze. Nie inaczej jest w przypadku wspomnianego czas.pro, który został stworzony z myślą o pracownikach każdej branży i w każdym wieku. Nowoczesny system RCP automatycznie poinformuje kiedy dojdzie do spóźnienia pracownika lub wcześniejszego opuszczenia firmy. Pozwala zatem na zdyscyplinowanie notorycznych spóźnialskich poprzez możliwość łatwego wychwycenia i udowodnienia każdorazowego spóźnienia. Generalnie rozwiązanie to pozytywnie wpływa na zwiększenie dyscypliny w firmie.

Ważnym atutem dobrego RCP jest możliwość edycji niezbędnych informacji i korekcji powstałych nieścisłości. Nawet w najdoskonalszych systemach może dojść do powstania przekłamań, np. w wyniku wciśnięcia przez pracownika złego przycisku wyboru na urządzeniu RCP. Profesjonalna rejestracja czasu pracy musi umożliwiać wprowadzanie poprawek. Rozważając aspekty bezpieczeństwa dobrze jest zwrócić uwagę czy dane w systemie RCP są odpowiednio zabezpieczone. Doskonałą receptą może być szyfrowane danych co uczyni je bezpiecznymi. Dobrze jest także mieć możliwość pewnego usunięcia informacji, kiedy przestaną być potrzebne i nie będą już spełniać swojej funkcji. Np. niektóre dane o pracownikach, którzy nie podlegają już codziennej rejestracji czasu pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik ma prawo do wglądu w swoją kartę ewidencji czasu pracy. Może również dokonać jej odpisu lub zrobić kserokopię dokumentu. Ze względu na fakt, iż ewidencja jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia prowadzenie jej on-line zwiększa jej wiarygodność eliminując błędy ludzkie, zwłaszcza w przypadku nieregularnych godzin nadliczbowych. RCP on-line może zatem zwiększyć wiarygodność rozliczeń czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń. Reasumując, prowadzenie rejestracji czasu pracy w formie elektronicznej daje wymierne korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Warto zatem zastąpić tradycyjną, papierową ewidencję czasu pracy tą nowoczesną, pozwalającą na oszczędności w firmie oraz minimalizującą kwestie sporne wynikające z nieprawidłowości w naliczeniach spowodowanych błędem ludzkim.

© 2015, admin. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

admin