Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości przed zakupem?

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości przed zakupem?

Przed zakupem nieruchomości najważniejszą sprawą jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, którą chcemy kupić. Sprawdzając kilka dokumentów dowiemy się kto jest właścicielem mieszkania lub działki, czy osoba sprzedająca jest właścicielem mieszkania, czy dane mieszkanie jest zadłużone oraz czy dana nieruchomość nie jest objęta egzekucją komorniczą.
Najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości. W dziale II KW (księgi wieczystej znajdują się dane dotyczące właściciela lub właścicieli. W dziale tym znajdziesz informacje, czy oprócz właścicieli i współwłaścicieli są jakieś osoby, które mogą dysponować lokalem np. na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. Ponadto w z działu tego dowiesz się, czy mieszkanie nie jest przedmiotem spadku, czy sprawy spadkowe są uregulowane, jeśli właściciel nieruchomości, którą jesteś zainteresowany, nie żyje.

Po sprawdzeniu kto jest prawowitym właścicielem lokalu, trzeba przejść do sprawdzania działu III. Z tej części KW dowiadujemy się, czy lokal, mieszkanie lub inna nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Najważniejszą częścią KW, którą trzeba sprawdzić, jest dział IV – hipoteka. Tutaj zapisane są dane wskazujące, czy na nieruchomości ciążą jakieś zobowiązania poprzednich właścicieli lub dewelopera.

W teorii informacje zapisane w Księdze Wieczystej powinny być zgodne ze stanem prawnym nieruchomości, a wszystkie zmiany zgłaszane przez notariusza powinny być uzupełniane na bieżąco. Jednak dla pewności, czy nieruchomość nie została obciążona hipoteką lub czy nie wpłynął wniosek o wpis hipoteki, należałoby sprawdzić KW w Wydziale Wieczystoksięgowym Sądu Rejonowego. Obecnie można też sięgnąć do elektronicznej księgi wieczystej, czyli rejestru on-line prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to wygodne i pomocne narzędzie, które umożliwia sprawdzenie KW na moment jej sprawdzania. Aby mieć wgląd do danej księgi wieczystej należy znać jej numer.

W przypadku mieszkania na rynku wtórnym, oprócz sprawdzenia KW trzeba dodatkowo zweryfikować stan zadłużenia we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni. Dodatkową czynnością jest sprawdzenie ewentualnych zaległości wobec dostawców mediów (wody, prądu, gazu, ogrzewania).

Sprzedający powinien przedstawić kupującemu do wglądu dokumentację potwierdzającą:

  • Zapłacenie podatku od nieruchomości
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych (czynsz wobec wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej)
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za dostawę prądu, gaz, wodę, dostawę ciepła, telefon, wywóz śmieci, internet czy telewizję kablową. Warto poprosić o możliwość obejrzenia faktur z ostatnich kilku miesięcy, ponieważ da to realny obraz wysokości opłat miesięcznych związanych z posiadaniem nieruchomości.
  • W wydziale meldunkowym urzędu gminy należy sprawdzić czy w mieszkaniu nie jest nikt zameldowany.

© 2015, admin. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

admin