Oferta naszego Centrum rozwoju języka i komunikacji

Oferta naszego Centrum rozwoju języka i komunikacji

Oferta naszego Centrum rozwoju języka i komunikacji

Język jest naszym codziennym narzędziem komunikacji, które każdy z nas wykształca w miarę dorastania. Jakiejkolwiek nieprawidłowości w procesie akwizycji mowy mogą skutkować innymi dysfunkcjami w zakresie szeroko rozumianego rozwoju ogólnego. Dlatego taż ważne jest zwrócenie odpowiedniej ilości uwagi na to, czy mowa naszego dziecka rozwija się w prawidłowy sposób. Inaczej ryzykujemy, że w przyszłości będzie miało ono duże problemy z nauką, przyswajaniem informacji, a nawet z nawiązywaniem kontaktów z innymi.

Co znajduje się w naszej ofercie?

Oferujemy Państwu pomoc i wsparcie w przypadku każdego problemu związanego z rozwojem mowy. Wizyta zaczyna się od diagnozy, która jest punktem wyjścia dla podjęcia odpowiedniej terapii. Leczenie obejmuje najczęściej różnorodne wady wymowy, a także zaburzenia mowy oraz porozumiewania się z innymi. Pomagamy także tym dzieciom, które mają problemy z czytaniem i jego płynnością. Zajmujemy się w szczególności wczesną interwencją logopedyczną. W profesjonalny sposób badamy dzieci polskojęzyczne i obcojęzyczne oraz zajmujemy się korygowaniem ich wymowy.

Oferta nauki języków

Jako specjaliści w dziedzinie języka najlepiej wiemy jak go uczyć. Oferujemy więc różnorodne kursy dla obcokrajowców, którzy pragną lepiej władać językiem polskim. W szczególności zapraszamy dzieci z rodzin dwujęzycznych, w których jedno z rodziców posługuję się językiem polskim, a także dzieci z rodzin zagranicznych. Nasze kursy dla dzieci i młodzieży są uzupełnione przez dogłębną znajomość psychiki na tych etapach rozwoju. W naszej szkole nauka przebiega więc efektywniej. Oferujemy kursy w różnym czasie (kursy wakacyjne czy semestralne), o różnym poziomie intensywności oraz skierowane do różnych uczestników (np. kursy dla dzieci, młodzieży, kurs poprawy wymowy).

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Nasz gabinet neurologopedyczny oferuje również wsparcie w dziedzinie rozwoju oraz terapii psychologicznej dla dzieci. Wspieramy dzieci borykające się z dysleksją czy dyskalkulią.

© 2017 – 2018, admin. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

admin