OC przewoźnika przy przewozach drogowych

Na krajowym rynku od paru lat bardzo dynamicznie rozwija się gałąź gospodarki związana ze   świadczeniem usług transportu drogowego. Mimo pewnych barier powstałych po wejściu Polski do UE, nasze spółki świadczące usługi transportowe są nadal obecne na drogach europejskich, często wygrywając i skutecznie konkurując nie tylko z tamtejszymi podmiotami, ale również ze spółkami przewozowymi z innych regionów Europy Środkowej.

Trzeba zadać tutaj pytanie nie tylko o to czy zmienił się rynek usług przewozowych, ale tak samo o to jak wprowadzone w ostatnich latach zmiany wpłynęły na firmy świadczące usługi przewozowe. Zmianom ulega bowiem cały rynek usług i produktów przewidzianych dla tego klienta – od sprzedaży samochodów i paliw, aż po ubezpieczenie OC przewoźnika. Wymogi ustawowe wymusiły obowiązek używania dużo lepszego zapleczasprzętowego . W tych czasach trudno już znaleźć na przelotowych trasach zniszczone, uszkodzone samochody, trzeszczące pod zbyt ciężkim ładunkiem. Na korzyść zmieniły się także warunki pracy kierowców (może poza kierowcami z samochodów o małej ładowności – gdzie ciągle nie ma wymogu posiadania tachografów). Zmianie ulega też obowiązek potrzeby posiadania wymaganych ubezpieczeń. Wciąż nie ma tu szczegółowych wymogów formalnych, ale obecnie praktycznie większość przewoźników może wykazać się ubezpieczeniem OC przewoźnika w pełnym zakresie. Oficjalnie to ubezpieczenie jest nieobowiązkowe, ale rzeczywistość wygląda w ten sposób, że właściwie żaden przewoźnik nie dostanie przesyłki bez aktualnego ubezpieczenia. Oczywiście wymóg zakupu OC przewoźnika jest opłacalny nie tylko dla zleceniodawcy, ale też dla samej spółki logistycznej wykonującej przewóz. Daje bowiem gwarancję zaspokojenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w wyniku utraty lub zniszczenia towaru.

Od kilku lat zmienił się tak samo rynek oferentów – firm oferujących ubezpieczenia. Z tego powodu zakres ubezpieczenia OCP przewoźnika jest dużo bardziej szeroki, aniżeli jeszcze kilka lat temu, a koszty dużo niższe i lepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. Podpisując umowę ubezpieczenia OC przewoźnika najczęściej dokupuje się kilka opcji. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru pomiędzy OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowym, rozszerzyć zakres o opcje odnośnie gatunku lub rodzaju transportowanego towaru, przejazdu przez tereny lub państwa zwiększonego ryzyka oraz parkowania na niestrzeżonych parkingach. Warto zaznaczyć, że OC przewoźnika jest ubezpieczeniem mało rozpowszechnionym, dlatego należy poszukać ubezpieczyciela posiadającego duże doświadczenie w sprzedaży tego produktu i oddać się jego fachowej pomocy, aby uniknąć problemów związanych ze złym doborem zakresu ochrony. Prawdopodobnie już wkrótce narzucony będzie wymóg posiadania tego ubezpieczenia przez wszystkie firmy z branży TSL, co z pewnością spowoduje dalszą zmianę kosztów zakupu i większą dostępność dla wszystkich operatorów zajmujących się przewozem.

© 2013, rather. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

rather