Podatki europejskie

Unia EuropejskaSystem podatkowy w Unii Europejskiej jest niejednolity, z uwagi na fakt, iż w każdym z krajów członkowskich wspólnoty istnieje odrębna polityka fiskalna. W związku z tym trudno jest zinterpretować czym są podatki europejskie. Podatki w poszczególnych krajach z jakimi ma do czynienia Unia Europejska różnią się między sobą. Wynika to z odmiennych reguł polityki fiskalnej w każdej z gospodarek Wspólnoty. Istnieją między nimi jednak pewne podobieństwa, jak na przykład w odniesieniu do podziału tych zobowiązań na podatki pośrednie i bezpośrednie.

Podatki europejskie mają zastosowanie w całej wspólnocie w niektórych przypadkach. Najlepszym przykładem takiego stanu rzeczy jest podatek od wartości dodanej, czyli popularny VAT. Podatek ten obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, przy czym jego ilość jest zależna od jurysdykcji określonego kraju. Może się więc okazać, że w jednym kraju VAT będzie niższy od na przykład 20%, a w drugim kraju będzie wynosić ponad 20%, a nawet wyższy niż 25%.

Mimo to, że Unia Europejska dąży do ujednolicenia systemów podatkowych w poszczególnych krajach Wspólnoty, jest to bardzo trudne zadanie w sytuacji, kiedy każdy rząd stosuje inne w tym zakresie przepisy. Unia Europejska nie decyduje się na jednorazowe ujednolicenie przepisów podatkowych, ponieważ sprawiłoby ono ogromny chaos w gospodarkach i ostatecznie odbiło by się zdecydowanie na obywatelach. Z drugiej strony, dla przykładu ujednolicenie przepisów podatkowych w odniesieniu do podatku dochodowego znacząco usprawniłoby proces migracji za pracą i rozliczeń podatkowych zza granicą. W takim przypadku podatki odliczane od pensji w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej byłyby takie same lub zbliżone, co jednoznacznie usprawniłoby proces rozliczeń podatkowych.

© 2013, pozycjaseo. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

pozycjaseo