Zakładanie firm

Powszechnym zjawiskiem na rynku jest zakładanie firm które prowadzą działalność gospodarczą. Katalogi firm pokazują jak wiele podmiotów gospodarczych rozpoczęło tę działalność. Aby można ją było skutecznie prowadzić potrzebne są tym firmom dodatkowe środki finansowe.

Istnieje obecnie wiele możliwości skorzystania z ofert funduszy unijnych – a jedną z nich jest program Kapitał Ludzki. Ów program opiera się na środkach finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Z tego programu mogą skorzystać polskie firmy, gdyż jego celem jest wzrost zatrudnienia i stabilizacji społecznej w Polsce. Program ów dzieli się na dziesięć etapów priorytetowych. Etapy od pierwszego do piątego są realizowane przez centralne instytucje. Zaś etapy od szóstego do dziewiątego – przez wojewódzkie urzędy pracy i urzędy marszałkowskie. Polskie firmy mogą otrzymać z tego programu dotację na działania które wspierają aktywność zawodową w postaci: szkoleń, doradztwa zawodowego, pomocy w otwarciu własnej firmy.

W ten sposób wspiera się działania integracyjne dla osób społecznie wykluczonych. W ramach promocji integracji społecznej mogą być realizowane projekty mające na celu ponowną aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie i zawodowo w drodze szkoleń, kursów, poradnictwa psychologicznego oraz zawodowego. Dzięki wsparciu dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorczości mogą na rynku powstawać nowe polskie firmy zajmujące się usługami prawnymi, księgowymi, marketingowymi, oraz doradztwem i szkoleniami. Można też skorzystać ze wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych w celu zapobiegania socjalnemu wykluczeniu.

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki umożliwia sfinansowanie ogólnych i specjalistycznych szkoleń, kursów a także poradnictwa dla kadr oraz pracowników firm oraz wsparcie pracodawców oraz pracowników firm które się modernizują i dostosowują do nowych warunków. Można też korzystać z projektów współpracy ośrodków nauki i przedsiębiorstw. Również firmy działające w Wielkopolsce mogą skorzystać z dofinansowania w obrębie Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalne ośrodki EFS działają w Poznaniu, Koninie, Pile Lesznie i Kaliszu.

Dlatego warto się zapoznać z ich działalnością i skorzystać z pomocy jaką owe ośrodki oferują polskim firmom. Wsparcie z tych funduszy przyczyni się do rozwoju działalności wielu polskich przedsiębiorstw oraz do zatrudnienia w nich nowych pracowników którzy obecnie są bezrobotni.

© 2013, apgreff. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

apgreff