Czym jest audyt strategiczny?

Audyt strategiczny ma na celu uchwycenie momentu w którym obecnie znajduje się: firma, najbliższe oraz dalsze środowiska, w których działa. Dzięki temu masz możliwość analizy tych danych i podjęcia później na ich podstawie decyzji dotyczących wyboru strategii działania firmy.

Audyt strategiczny rozpoczyna się od spojrzenia z szerokiej perspektywy i przechodzi przez jej zwężenie, aż do najdrobniejszych działań podejmowanych przez firmę.

Plany marketingowe nie mogą obejść się bez audytów strategicznych

Audyt strategiczny jest najważniejszym elementem przygotowania planu marketingowego i wyboru strategii marketingowych. W dużych firmach nie ma problemu z jego przeprowadzeniem, problemy następują jeśli za audyt zabiera się osoba mniej doświadczona, lub dysponująca mniejszą wiedzą o marketingu. W takim przypadkach, najczęściej w małych i średnich firmach audyt strategiczny, a co za tym idzie audyt marketing jest przeprowadzony średnio dobrze, żeby nie powiedzieć że źle.  Dlatego warto do przeprowadzenia audytu marketingowego wykorzystać doradztwo marketingowe, prowadzone przez eksperta marketingowego, który się zwyczajnie na tym zna i będzie w stanie zebrać wszystkie potrzebne informacje marketingowego. Decyzja jednak należy do firmy, która decyduje się na przeprowadzenie audytu marketingowego. Jeśli zdecyduje się na jego przeprowadzenie samodzielnie warto aby zapoznała się z poniższymi wskazówkami.

Procedura przeprowadzania audytów strategicznych

Najpierw przeprowadza się audyt środowiska makro. Czasami firma nie ma wpływu na to jak zachowa się rynek, jakie trendy na nim występują czy jakie decyzje podejmą politycy. Powinna jednak wiedzieć jak to środowisko wygląda, aby móc zgodnie z tym czego się spodziewa z jego strony, podjąć odpowiednie decyzje. Otaczające firmę środowisko i rynek są dynamiczne, ciągle ulegają mniejszym lub większym zmianą. Są również złożone z niezwykle wielu różnych elementów, które są ze sobą połączone w skomplikowany sposób.

Kolejnym etapem jest audyt środowiska micro, czyli audyt klientów, konkurencji, dostawców, dystrybutorów i udziałowców firmy a raczej ich interesów. Firma musi wiedzieć jakie ma obecnie relacje z klientami, co się zmienia, co pozostaje bez zmian. Konkurencja nigdy nie śpi, konieczne jest posiadanie informacji na temat ich działań i jeśli to możliwe planów jakie mają na przyszłość. Być może w najbliższym czasie zabraknie niezwykle ważnego surowca, koniecznego do stworzenia produktów.  Na etapie opracowywania audytu strategicznego, konieczne jest zdobycie takich informacji. Dystrybutorzy również powinni zostać poddani audytowi. Być może koszty dystrybucji są zbyt duże, być może dystrybutor nie stosuje się do wytycznych firmy w zakresie transportu. Wreszcie właściciele firmy, udziałowcy, jakie są ich interesy, jakich działań można się po nich spodziewać, jak wpłyną one na działalność firmy.

Ostatnim etapem jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Konieczne jest zbadanie zdolności firmy w zakresie produktu/usługi, finansów, posiadanych umiejętności, wartości, systemów, procedur, procesów działania oraz innych zasobów, takich jak np. wiedza.

Zebranie tych informacji w całość jest jednym z pierwszym etapów procesu przygotowania planu marketingowego firmy. Pierwszym i najważniejszym elementem.

Dalsze informacje marketingowe znajdziesz na stronie: Ardeum.pl – Doradztwo Marketingowe. Plany Marketingowe. Strategie Marketingowe. Szkolenia Marketingowe. Interim Manager.

© 2013 – 2014, lukasz1. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

lukasz1