Warunki leasingu samochodowego

Jeszcze kilka lat temu termin leasingu nie było w Polsce  ogólnie popularne. Nie prędzej niż od prawie dziesięciolecia spółki cenią korzyści umów leasingowych i ochoczo korzystają np. z leasingu samochodowego. Leasing samochodowy równa się wynajem samochodu(np. od producenta) w zamian za umówione miesięczne opłaty. Opłaty te – analogicznie jak podczas  kredytów gotówkowych, które, jakich oferują banki, mogą być równe, malejące lub rosnące, zależne jest to od klauzuli podpisanej umowy. Po zamknięciu kontraktu leasingowego (umowa taka podpisywana jest najczęściej na parę lat), finansujący i klient mogą automatycznie taki kontrakt wydłużyć, dozwolone jest także zastosować przeniesienie praw własności na leasingobiorcę. To właśnie tego rodzaju, korzystne dla przedsiębiorców, warunki leasingu samochodowego wywołują, że przedsiębiorcy chętniej korzystają z tej możliwości – wypożyczać auto w leasing dodają wartość majątku do swojej firmy, a koszty leasingowe mogą dodać sobie do kosztów pozyskania przychodów, a tym samym pomniejszając należny do zapłacenia podatek dochodowy.
Przy nabyciu pojazdu,eksploatowanego wcześniej w zakresie leasingu, klient musi zapłacić z góry określoną sumę, zwiększoną o podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT. Leasing samochodu pojawia się również jako leasing konsumencki – czyli leasing, który dotyczy klientów, nieprowadzących działalności gospodarczej. Z tej formy leasingu korzysta na razie jednak mało osób – szacuje się, że leasing konsumencki wynosi blisko dwa procent podpisywanych w naszym państwie umów na leasing samochodowy.

© 2012 – 2014, kamil. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

kamil