Odzyskiwanie surowców

Coraz więcej krajów przeznacza spore sumy na zakłady recyklingu. Odzyskiwanie surowców z materiałów już użytych jest bardzo ważne ze względu na ochronę środowiska. Wydobycie i składowanie odpadów kopalnianych ma bardzo degradujący wpływ na środowisko naturalne w dodatku naturalne złoża metali się wyczerpują, to dlatego należy ograniczać ich wydobycie.
Złomowanie aut i innych konstrukcji metalowych obecnie wygląda zdecydowanie inaczej niż kiedyś. Złom osiąga teraz dosyć wysokie ceny ponieważ w całości podlega przetopowi. Jest segregowany, osobno jest składowane aluminium, miedź od reszty złomu. Materiały te mają również inne ceny w skupie. Najdroższy jest złom miedzi, później aluminium. Z tego samego powodu coraz powszechniejszy staje się recykling katalizatorów z których odzyskuje się głównie platynę ale również pewne ilości rodu i palladu. Rocznie na świecie odzyskuje się w ten sposób około 20% zapotrzebowania przemysłu na platynę, to dużo, pozwala na ograniczenie wydobycia co sprawia, że mniej powstaje odpadów, mniej trujemy planetę i mniejsze są koszty.
Odzysk surowców jest korzystny głównie ze względów ekonomicznych, recykling jest tańszy niż przetop wydobywanych rud metali przy których trzeba się liczyć dodatkowo i z kosztami składowania odpadów kopalnianych i z zanieczyszczeniem środowiska przez wytwarzane podczas przetopu gazy cieplarniane i często substancje chemiczne w postaci płynnej. Recykling jest też mniej szkodliwy więc i dla środowiska naturalnego. Niestety wraz z rozwojem cywilizacji, coraz więcej wokoło nas jest jej odpadów, zaśmiecamy miejsca w których żyjemy, recykling to jedyny sposób na to by śmieci nas zupełnie nie zasypały. Odzysk surowców sprawia, że objętość wysypisk w najbliższych latach może się zacząć zmniejszać co za tym idzie, nasza planeta będzie czystsza i będzie przyjemnej nam się żyło.

© 2012 – 2014, cubus. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

cubus