Ułatwienia w handlu

Program do fakturowania to narzędzie używane w różnych firmach, bez względu na skalę i rodzaj działalności. Programy tego typu mogą być bezpłatne (z reguły udostępniane on-line w internecie) i wówczas najczęściej ich funkcjonalność zaczyna i kończy się na samym prostym wystawianiu faktur, bez innych dokumentów handlowych.
Drugą grupę stanowią bardziej rozbudowane, zintegrowane systemy informatyczne, w których funkcja wystawiania faktur jest tylko jednym z elementów składowych (tzw. modułów). Programy te stanowią zespół narzędzi wykorzystywanych w każdym obszarze działania przedsiębiorstwa. Spinają one w jednej bazie handel, księgowość, kadry i płace, środki trwałe, produkcję, a także generują raporty dla kadry zarządzającej. Jeżeli dana firmy wykorzystuje terminale płatnicze, wówczas one także najczęściej podłączone są do systemu.

Ilość dostępnych na rynku terminali jest bardzo duża i też nie każdy z nich da się połączyć z konkretnym oprogramowaniem, dlatego też kupując terminal płatniczy należy wziąć pod uwagę to, z jakim programem ma być on zintegrowany. Często nie wynika to wprost z instrukcji, w takim przypadku zakupione urządzenie można wypróbować i w razie gdyby był problem ze zintegrowaniem go z programem, należy wymienić je na inne. Jeszcze większe problemy związane z połączeniem z systemem informatycznym może generować próba skorelowania z nim o wiele bardziej skomplikowanej aparatury, której przykładem mogą być wagi, które często zamawiane i kupowane są przez stacje benzynowe.

© 2012 – 2014, litlejum. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

litlejum