Transport rządzi

Transport rządzi

Każde działania ludzkie wymagają transportu. Jednak jego znaczenie najdoskonalej widać przy prowadzeniu działań wojennych. Prowadzenie wojny bez odpowiedniego zaopatrzenia jest niemożliwe. A właśnie transport odpowiada za dostarczenie zaopatrzenia tam gdzie jest najbardziej potrzebne na linię walk i jest to transport w różnych postaciach: lądowy, kolejowy, wodny czy powietrzny. Można śmiało powiedzieć, że to transport wygrywa i przegrywa wojny.

Najlepszym przykładami przegranej wojny przez problemy zaopatrzeniowe jest napoleońska Kampania moskiewska. Tam Rosjanie niszczyli łatwo dostępne dla armii francuskiej zapasy, a ładunki z państw sprzymierzonych docierały z opóźnieniem lub wcale.  Zresztą nie ma armii, która potrafiłaby skutecznie prowadzić wojnę bez transportu. Prowadzenie walk bez skutecznie działającego systemu przewożącego zaopatrzenie dla frontu jak broń, żywność,amunicja,paliwo i  inne jest niemożliwe tak dla armii partyzanckiej jak i dla supermocarstwa. Weźmy tu inny przykład rodem z II wojny światowej. Potęga militarna jaką bez wątpienia była III Rzesza  w czasie operacji „Barbarossa” po początkowych sukcesach została zatrzymana nie przez wroga lecz przez rozciągnięte nadmiernie linie zaopatrzenia oraz  kłopoty środków transportowych nie mogących poradzić sobie z mroźną zimą, na którą nie były przygotowane. I tak potrzebne ładunki nie docierały do miejsca walk – kampania została przegrana.

Im nowocześniejsza armia tym transport (czy szerzej mówiąc logistyka, jest dla niej bardziej istotny. Druga wojna światowa udowodniła po raz kolejny, że to logistyka odpowiada za zwycięstwo, zaś późniejsze konflikty zbrojne tylko potwierdziły tę tezę.  Dobrym przykładem może być tzw. ofensywa w święto Tet, która udowodniła, że amerykańskie wojska (o najlepszej logistyce wśród współczesnych armii) można pokonać, tylko wtedy gdy zdoła się skutecznie przerwać linie zaopatrzenia. W przypadku tego konfliktu odcięcie od statków z zaopatrzeniem oddziałów US Army doprowadziło ją na skraj przegranej. I dopiero odblokowanie kanałów transportowych, pomogło wykaraskać się z kłopotów.

Krótko podsumowują to transport rządzi światem.

© 2012 – 2015, espedytor. wszelkie prawa zastrzeżone publikacja z www.koban.pl

espedytor